La cascada només funciona els diumenges

Explica Josep Pla a la seva Guia de Catalunya, publicada per Edicions Destino l'any 1971 (pàgines 117-118) en relació a Sant Miquel del Fai:

"El que no veiérem enlloc fou la Cascada. Davant d'aquesta contrarietat, interrogarem als naturals del país, i una em digué:

La cascada existeix, però només funciona els diumenges. Avui és dimecres, comprèn? Vostè a vingut un mal dia. Vaig quedar estupefacte. Mai no hauria sospitat l'existència de cascades d'horari fix, intermitent i setmanal. La impetuosa descripció de la cascada feta per Victor Balaguer –penso – ha quedat molt malparada."


1

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com